Bel ons op : (06) - 29 26 30 46 24 uur Service

Co en Co2 controle

Regelmatig merken wij dat CO,O2 en CO2 met elkaar worden verward hoewel het beide koolstofverbindingen zijn verschilt hun uitwerking echter drastisch.

KOOLMONOXIDE (CO) verbindt zich in ons lichaam heel sterk met hemoglobine in een normale situatie zorgt dit eiwit in onze rode bloedlichaampjes ervoor dat zuurstof van onze longen naar onze organen wordt gebracht en kooldioxide wordt afgevoerd helaas bindt koolmonoxide veel sterker aan hemoglobine dan zuurstof en kooldioxide waardoor het de plaats van deze gassen inneemt daardoor kan CO al snel dodelijk zijn.

KOOLSTOFDIOXIDE (CO2) komt al in beperkte mate in de atmosfeer voor en is veel minder toxisch dan CO slechts in hoge concentraties is verstikking mogelijk een hoge CO2-waarde kan wel hoofdpijn, sufheid en concentratiestoornissen veroorzaken het menselijk lichaam produceert zelf CO2 en verwijdert dit door uitademing. CO2-metingen worden daarom vooral uitgevoerd in openbare gebouwen, kantoren en klaslokalen, waar veel personen aanwezig zijn en een goede luchtkwaliteit belangrijk is naast de effecten op de mens is CO2 ook een broeikasgas en heeft het daardoor een negatieve invloed op de opwarming van de aarde.

Zowel CO als CO2 zijn geur- en kleurloos je neemt ze dus niet waar tot je er hinder van ondervindt. In het geval van CO is het vaak al te laat voordat je het merkt je kan er dus maar beter voor zorgen dat je maatregelen neemt om jezelf en anderen preventief te beschermen.

Het zeer giftige CO ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen. Dit kan onder meer gebeuren in verwarmingsinstallaties zorg er dus steeds voor dat je het CO-gehalte monitort tijdens werkzaamheden aan een cv-installatie, dat je een CO-meting uitvoert voordat je de verwarmingsruimte betreedt, dat de ruimte goed geventileerd is en dat je de CV-ketel in goed werkende staat achterlaat. Werkt de ketel niet naar behorendan stel je hem buiten werking voordat je de ruimte verlaat! Zo vermijd je gevaarlijke situaties.